Choď na obsah Choď na menu

Kedy a ako sa v Nebi modlia ?!

15. 10. 2010

ŽIVOTNÝ  PROGRAM

„Kristove slová: „Ak chceš byť dokonalý: choď, predaj čo máš a daj to chudobným ...“,

nás vedú do roviny evanjeliových rád chudoby, ktorá patrí k podstate rehoľného povolania a rehoľných sľubov. Tieto slová môžeme rovnako chápať širšie a zásadnejšie. Nazaretský Učiteľ vyzýva mladíka, aby sa zriekol životného programu, kde stojí na prvom mieste vlastníctvo a miesto toho prevzal iný program života,

v jeho strede stojí hodnota ľudskej osoby: „bytie“ s celou mu vlastné osobné presadenie transcendencie.“

(pápež: Ján Pavol II. / Redemptionis Donum č.4)

*          *          *

„... zanechajte všetko a zasväťte čas Bohu, potom vás Boh obdaruje a požehná.

Dietky! Nezabudnite, že váš život je pominuteľný ako jarný kvietok, ktorý je dnes nádherný a zajtra ho niet. Preto sa modlite tak, aby vaša modlitba i vaše odovzdanie Bohu boli ako smerovka na ceste. Tak vaše svedectvo nebude mať cenu iba pre vás, ale pre celú večnosť. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“

 

(25.3.1988 ( Panna Mária / Medjugorie – BiH)

*         *         *

- Keď sa chiavarský arcibiskup Mons. Cavallero vrátil z Medžugoria, rozprával o tom svätému otcovi.

Pápež sa ho opýtal: „Medžugorie, vy tomu veríte?“

Biskup odpovedal: „Áno. A vy, svätý otče, tomu veríte?“

Svätý otec odpovedal: „Ci, credo, ci credo, ci credo!“ (Verím tomu ...)

 

letný       /   zimný čas 

00-01:00 / 23-24:00 / Osobná modlitba (na zač. dňa)

01-02:00 / 00-01:00 / Spoločná modlitba (modl. skupina)

02-03:00 / 01-02:00 / Spoločná modlitba (modl. skupina)

03-04:00 / 02-03:00 / Svätý ruženec + Sv. zmierenia

04-05:00 / 03-04:00 / Liturgia hodín – Svätá omša

05-06:00 / 04-05:00 / Adorácia + Svätý ruženec

06-07:00 / 05-06:00 /

07-08:00 / 06-07:00 /

08-09:00 / 07-08:00 /

09-10:00 / 08-09:00 / Hodina Ducha Svätého

10-11:00 / 09-10:00 /

11-12:00 / 10-11:00 / Svätý ruženec + Sv. zmierenia

12-13:00 / 11-12:00 / Liturgia hodín – Svätá omša

13-14:00 / 12-13:00 / Adorácia + Svätý ruženec

14-15:00 / 13-14:00 /

15-16:00 / 14-15:00 / Hodina Božieho milosrdenstva

16-17:00 / 15-16:00 /

17-18:00 / 16-17:00 /

18-19:00 / 17-18:00 / Svätý ruženec + Sv. zmierenia

19-20:00 / 18-19:00 / Liturgia hodín – Svätá omša

20-21:00 / 19-20:00 / Adorácia + Svätý ruženec

21-22:00 / 20-21:00 / Spoločná modlitba (modl. skupina)

22-23:00 / 21-22:00 / Spoločná modlitba (modl. skupina)

23-24:00 / 22-23:00 / Osobná modlitba (na konci dňa)                                                                      

 

 „Drahé deti! I naďalej potrebujem vaše modlitby.

Pýtate sa: Prečo toľko modlitieb?

Rozhliadnite sa okolo seba, drahé deti, a uvidíte ako veľmi sa rozmohol hriech na tejto zemi.

 Preto sa modlite, aby Ježiš zvíťazil.

Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“

 

(13.9.1984 / Panna Mária / Medjugorie – BiH)

*       *       *

 

VEČERADLO  S   PANNOU MÁRIOU

„Objavujme vždy znovu a znovu svoje kňazstvo vo svetle Eucharistie! Pomáhajme znovu objavovať tento poklad našim komunitám pri každodennom celebrovaní

svätej omše a najmä pri tej slávnostnejšej

na nedeľných zhromaždeniach.“

(Pápež: Ján Pavol II. / „List z Večeradla“ č.15)

------------------------------------------------------------------------------------

Panna Mária sa zjavuje v Medžugorí od 24.7.1981 až dodnes. Svedectvá ľudí žijúcich na tomto mieste Pokoja hovoria o tom, ako Boh cez Pannu Máriu uchránil Medžugorie od vojny.

Panna Mária – Kráľovná Pokoja – vyzývala ľudí k pôstu, zmiereniu, modlitbe a to 3 hodiny vo Večeradle s Pannou Máriou, aby boli uchránení pred vojnou, nešťastím a skazou. V tom čase toto posolstvo bolo pre väčšinu ľudí neuveriteľným, ale tí – ktorí prijali pozvanie Panny Márie – pomohli splniť jej prisľúbenie a tak počas vojny (v bývalej Juhoslávie) bolo Medžugorie uchránené.

Panna Mária sa naďalej zjavuje o 18:40 hod. (v letnom čase), počas modlitby svätého ruženca, aby nás pripravila na slávenie svätej omše. (Tento modlitbový program sa v Medžugorí uskutočňuje až dodnes.)

Panna Mária ako Kráľovná Pomoci sa zjavuje i na Slovensku v Dechticiach pri Trnave, kde nás pozýva a tento modlitbový program uzatvára zjavením o 20:40 hod. (v letnom čase), počas modlitby sv. ruženca, aby sme ostali vo vďačnosti za sv. omšu a za stretnutie sa s Ježišom.

 

 

 

 (12.3.1996 / Panna Mária / Dechtice – SR)

„Drahí anjeli, Panna Mária z Medžugoria,

 čaká na vás a modlí sa za vás u Ježiša Krista. Deti, chcem vám týmto povedať, že či sa zjavujem v Dechticiach alebo v Medžugorí,

som tá istá Matka.

Preto buďte spojení s Ježišom Kristom

na každom mieste.“

 

 

 

„To nie je to moja zásluha. To je dielo Matky Božej,

ako nás ubezpečuje vo Fatime a v Medžugorí ...“

(11.11.1998 / Pápež: Ján Pavol II.)

*       *       *

 

„Večer sa všetci zhromažďujte okolo Eucharistického Ježiša, slávnostne vystaveného na oltári,

na hodinu adorácie a zmierenia.“

(8.2.1990 ( Panna Mária – Don Stefano Gobbi / MKH)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

18-19:00 / 17-18:00 / Svätý ruženec + Sv. zmierenia

19-20:00 / 18-19:00 / Liturgia hodín – Svätá omša

21-22:00 / 19-20:00 / Adorácia + Svätý ruženec

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

  „Drahé Deti ! Chcem, aby ste boli vždy pripravené na stretnutie s Ježišom na svätej omši. Preto, drahé dietky, vám hovorím, aby ste sa pripravovali na svätú omšu. Želám si, aby ste postupovali takto:

Pred svätou omšou sa pomodlite radostný a bolestný ruženec. Po svätých ružencoch sa pomodlite litánie. Na svätej omši buďte prítomné duchom a telom. Po svätej omši nech nasleduje modlitba 1x Verím v Boha ..., 7x Otče náš ..., 7x Zdravas Mária ..., 7x Sláva Otcu ..., potom modlitba za chorých. Ak máte sväté predmety, nech sú kňazom požehnané. A potom nech nasleduje slávnostný ruženec !

Deti, tento posledný ruženec je vďakyvzdanie za svätú omšu a za stretnutie sa s Ježišom. Drahé deti, preto prijmite toto pozvanie. S Bohom, drahé deti, milujem vás.“

(18.4.1996 / Panna Mária / Dechtice – Slovensko)

 

 

7.8.1995 / ZJAVENIE KRÁĽOVNEJ POMOCI

V DECHTICIACH PRI TRNAVE

„Moje drahé deti!

Ďakujem a som spokojná, že ste sem prišli.

Dnes by som vám chcela povedať, že by som si priala púť 15. Augusta ku krížu vo vašich Dechticiach a túto púť opakovať každú prvú nedeľu v mesiaci.

Želala by som si, aby prišlo viac ľudí.

Deti, prosím vás, obráťte sa, obráťte sa,

prosím, obráťte sa.

Zmeňte sa úplne od základu, prosím, prosím.

 Milujem vás!“

Každú 1. nedeľu po 1. piatku o 12:00 hod.

(sa z námestia) začína púť modlitieb na horu Boričky, kde sa zjavuje Panna Mária

(so svätými) ... okolo 14 hod.

 

„Blažený muž, ktorému ty pomáhaš,

keď sa chystá na svätú púť ...“

(Žalm 84)