Choď na obsah Choď na menu

Zjavenie 7 archanjelov v Dechticiach pri Trnave

28. 9. 2010

ZJAVENIE ARCHANJELOV V DECHTICIACH

Pred tromi rokmi 3.mája 2008 do Dechtíc prišla Panna Mária so siedmymi archanjelmi

Predtým však bol k dechtickým deťom - vizionárom poslaný Archanjel Rafael.

Prvé roky zjavenia Panny Márie v Dechticiach boli pre dechtické deti - vizionárov veľmi ťažké a náročné. Je pravda, že sú aj teraz, ale v týchto prvých rokoch keďže boli ešte deti, na ich hlavy sa sypali posmešky, urážky, všelijaké nepravdy a nemal sa ich kto zastať. Duchovný otec Stanko Michalička, ten ich mal veľmi rád a vždy keď mohol, prichádzal z Trnavy na zjavenia Panny Márie. Bol to človek a kňaz jeden z mála, ktorý zjaveniam Panny Márie veril a aj duchovne podporoval dechtické deti. Preto Panna Máriua - Kráľovna pomoci začiatkom júna 1997 oznámila deťom, aby v  nasledujúcu sobotu prišli na Boričky ku skalám, kde sa ako deti chodili hrávať, že im na pomoc pošle Archanjela Rafaela. Aby ho tam spoločne očakávali.
Bola sobota a všetci spoločne prišli na Boričky ku skalám a tam očakávali Archanjela Rafaela. Modlili sa sv ruženec a už sa im zdalo,že akosi dlho Archanjel Rafael neprichádza. preto si povedali; Pomodlíme sa ešte päťkrát Otčenáš a uvidíme. Keď sa domodlili, vtedy si uvedomili, že počujú zvonenie zvona na poludnie v kostole v dedine. Jožko prvý zbadal záblesk a to už Archanjel Rafael sa spúšťal k ním. Ďalej rozprával Martin: "Keď sa k nám spúšťal a približoval, zdalo sa, že má krídla, ale keď zastal pri nás asi meter nad kameňmi, nemal žiadne krídla. Svojím výzorom bol majestátny a trochu prísnejšej tváre, ako je nesmierne dobrá a láskava tvár Panny Márie. Archanjel Rafael povedal: "Prichádzam, lebo ma posiela Boh a Panna Mária, aby som Vás chránil a tiež aj toto miesto. Znovu ma očakávajte na tomto mieste v deň anjelov."
Keď Archanjel Rafael sa začal vznášať a odchádzať,všetkých nás akási sila hodila o tieto kamene, ktoré boli pred nimi. Normálne by sme od tohto nárazu mali mať modriny, ale nikto nepocítil pri tomto náraze ani najmenšiu bolesť. Po tomto stretnutí s Archanjelom Rafaelom naozaj vizionári ostali posilnení a krivdy pociťovali menej.
Keď otec Stanko Michalička mal v Trnave na novéne sv. omšu a kázeň pri zázračnom obraze Trnavskej Panne Márii, vyzval ľudí, aby sa za Dechtice modlili, aby páni biskupi mohli v tejto veci prijať stanovisko. Za pol roka otec Stanko zomrel. / V deň smrti Panna Mária vizionárom povedala, že otec Stanko je v nebi a je pri Nej, Do pol roka po jeho smrti 28.októbra 1998 bola arcibiskupským úradom ustanovená komisia pre skúmanie týchto udalosti. Od vtedy príchody Panny Márie - Kráľovnej pomoci sleduje ustanovená komisia pri biskupskom úrade v Trnave.


Na druhé stretnutie s Archanjelom Rafaelom 29.septembra 1997 vizionári boli už viac pripravení a tešili sa, lebo mali už aspoň predstavu ako to bude. Stretnutie prebiehalo podobne ako prvýkrát. Na druhom stretnutí Archanjel Rafael nadiktoval vizionárom modlitbu k SVIATOSTI OLTÁRNEJ:

Môj drahý Spasiteľu,
kľačím pred Tebou,
ktorý si vo Sviatosti Oltárnej za tých,
ktorí sa Ti neklaňajú.

Odprosujem Ťa prítomného
vo Sviatosti Oltárnej za tých,
ktorí Ťa urážajú.

Chcem prejaviť lásku vôkol
a k Tebe vo Sviatosti Oltárnej za tých,
ktorí lásku neprejavujú.

Tretie zjavenie Archanjela Rafaela
Panna Mária oznámila Martinovi, keď sa bol sám v čase voľna modliť pri kríži. Povedala, znovu vás deti Kráľovnej pomoci pozývam v sobotu 8. mája 2004 na stretnutie s Archabjelom Rafaelom.
Na tomto stretnutí Archanjel Rafael povedal, že prišiel prosiť o modlitby a obety za záchranu viery v Európe. Vtedy sa vizionári mohli aj osobne spýtať Archanjela Rafaela, či je Boh spokojný s tým, ako žijú posolstvá Panny Márie. Každému dal na to odpoveď.


Ďalšie výnimočné stretnutie bolo Pannou Máriou v nedeľu Božieho milosrdenstva roku 2008, oznámené vizinárom, aby ju očakávali že príde s archanjelmi. Päť dni predtým oznámila, že v sobotu 03. mája 2008 príde so siedmymi archanjelmi na miesto, kde sa už predtým trikrát zjavil Archanjel Rafael.
Vizionári sa vo veľkom očakávaní a bázni pripravovali na tento deň. 03. mája 2008, v prvú sobotu Márianského mesiaca mája o 12 hod. sa vizionári opäť modlili svätý ruženec a očakávali Kráľovnu pomoci a siedmych archanjelov ako to bolo prisľúbené. Panna Mária prišla vo veľkej žiare so siedmymi Archanjelmi a povedala:
"Títo Archanjeli sú poslaní od OTCA, ktorý vás veľmi miluje, aby chránili miesta a farnosť, kde prichádzam. Aj prostredníctvom týchto Archanjelov sú vám dané veľké milosti a dary, ktoré budú pre vás skryté, ale iní vám budú o tom hovoriť. " /preto, aby ostali naďalej v pokore/ Vizionárke Majke Panna Mária povedala: Tak ako sme teraz tu, budeme pri vás v hodine smrti. Potom Panna Mária roztvorila ruky a modlila sa hymnus k Duchu Svätému: PRÍĎ DUCHU SVATÝ TVORIVÝ... vtedy obrovská žiara a svetlo z neba, sa akoby až lialo a prechádzalo cez Pannu Máriu, Archanjelov a z nich na vizionárov.
Vtedy traja Archanjeli Michal, Rafael a Gabriel predsúpili dopredu a ostaní štyria ostali akoby trochu v úzadi pri Panne Márii. Archanjel Rafael povedal; Prišli sme, aby sa obnovila a šírila úcta, láska a zasvätenie sa Najsvätejšiemu Srdcu Pána Ježiša a Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie, aby mohla prísť NOVÁ JAR pre všetkých ľudí.


Po skončení zjavenia ostali vizionári akoby omráčení. Zostali v mlčaní, a dlhšie sa nemoli od prežitej nesmierne veľkej sily ani rozprávať. Až neskôr za 3-4 hodiny Martin a ostatní sa vyznali z prežitého stretnutia. Archanjeli boli ako mladí chlapci, mladíci, belostní, vo veľkom svetle až prisvitní. Martin hovorí, že najviac bol zameraný na tých troch Archanjela Rafaela, Michala a Gabriela. Vravel, že Michal bol vzrastom z nich najnižší.

Za krátky čas sa vizionári začali modliť modlitbu zasvätenia Najsvätejšiemu Srdcu Pána Ježiša a Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie, ktorú sa modlia denne pred každým zjavením Panny Márie.

Zasvätenie
Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu
a Nepoškvrnenému Srdcu
Panny Márie

Drahý Ježiš a Mária,
s úprimnou vierou, úctou a vďakou
hľadíme na duchovnú krásu Vašich Sŕdc,
v ktorých je ukryté nepochopiteľné
bohatstvo dokonalej lásky.

Najsvätejšie Srdce Ježišovo, vo vedomí
svojej krehkosti odovzdávam celú
svoju bytosť Tvojmu milosrdenstvu.

Nepoškvrnené Srdce Panny Márie, aj
Tebe sa zasväcujeme a prosíme o zvláštne
materinské orodovanie a ochranu.

Milý Ježiš a Mária, zasvätenie Vaším
milujúcim Srdciam nech v nás podnecuje
túžbu po svätosti, vďaka ktorej chceme
byť tvorcami pravého pokoja
v dnešnom svete.
Amen.

Táto modlitba má už aj cirkevné schválenie. Denne sa ju modlia už tisíce nielen dechtických pútnikov, ale aj mnohí iní, ku ktorým sa obrázok s týmto zasväcujúcim a výstižným textom dostal. Panna Mária viackrát aj v posolstvách spomínala a žiadala, aby sme sa zasväcovali týmto Srdciam - našej spojenej láske. Vďaka tomuto zasväteniu budete chránení v búrkach vášho života. V nich nájdete útočište a pokoj. Zostaňte v našich milujúcich Srdciach. Naše Srdcia vám budú loďou, ktorá nikdy nestroskotá aj keď bude more rozbúrené. Milujem vás, deti moje! Odkaz Kráľovnej pomoci 15.augusta 2000.